Jernstøberiet
Gavl af bebyggelsen med fælleshuset og boligblokkene på hver side.


Opgaven

Ombygning af eksisterende bygninger. Jernstøberiet er et typisk eksempel på kol-lektivbyggeri hvor 21 familier slog sig sam-men og ombyggede et gammelt jern-støberi til et spændende og inspirerende bofællesskab. Alle boliger har direkte ad-gang til en overdækket gade og fælleshus der samler bebyggelsen og skaber nær-vær beboerne imellem.

Projektet er udført i 1982 og opført af Arm-ton som entreprenører.

 


Det overdækkede fællesareal med rige muligheder for leg og samvær.