Ibsgården
Længe indeholdende boliger med udsigt over marken.


Opgaven

Bofællesskabet Ibsgården er en boligbe-byggelse der indeholder 30 lejligheder af varierende størrelse.
Ejendommen er opført som en 3-længet bebyggelse omkring et eksisterende ho-vedhus, fra et tidligere landsted. Hovedhuset er restaureret og fungerer som fælleshus med værksteder.

Projektet er afsluttet i 1983 og opført af Armton som entreprenør.

 


Gennem porten er adgang til gårdarealet som bebyggelsen omslutter.