Hammerholmen
Administrationsbygningen set fra Hammerholmen. Grafik: Digital Rendering.
Klik her for galleri.Opgaven

Renovering og ombygning af eksisterende administrations- og produktionsbygning.
Bygningerne har fået en omfattende facaderenovering hvor de oprindelige facader er erstattet af store glasfelter.
Indvendig er føringsveje og varmesystem udført i loftkonstruktion så facader friholdes.

Projektet er udført for Promaxx i 2008.

 

Kontordelen opvarmes ved strålevarme i loftet så man undgår radiatorer foran vinduerne.