Cort Adelers gård
Billeder af gårdmiljøet efter istandsættelsen.


Opgaven

Cort Adelers gård er oprindelig opført i 1623 af Grev Jens Sparre. I 1668 bliver ejendommen ombygget af admiral Cort Adeler og forhuset bliver forhøjet i 1748 ved direktør for Asiatisk Kompagni, Franz Fed-dersen. I 1819 bliver pakhuset i bageste gård opført og den oprindelige vognport og stald bliver indrettet til bageri af fam. Heinricy og Wittenkamp.

Tegnestuen forestod i 1990 renoveringen af ejendommen i samarbejde med Christian P. Wittenkamp.
Både udvendig som indvendig er fore-taget en gennemgribende renovering.

Byggeriet blev præmieret af Københavns Kommune i 1990.

 

Cort Adelers gård med facade mod Strandgade.