Priorparken
Indgangen til den ny tilbygning.Opgaven

Renovering af industrihaller til produktions- og lagerhaller samt tilbygning af nye admi-nistrations- og lagerfaciliteter for virksom-hederne Menu, Nomeco, Richart Larsen trykkeri, Sydslam, IAT Spedition, Emballage-fabrikken, Johs. M. Klein Distribution, CLG og Møbeltransport Danmark.

Renoveringen er udført for Kay Wilhelmsen Gruppen i tidsrummet 2006-2008.

 

Facadeparti fra ny administrationsdel.