Magasinbygningen
Magasinbygningen, boliger Vestergade 20 i gården.


Opgaven

Renovering af bygninger fra starten af 1800-tallet. Kun ydermurene er tilbage af det oprindelige hus.
Alle indvendige bygningsdele er fjernet og erstattet af nye tidssvarende materialer.

I stueetagen er garageanlæg og på de øvrige etage er indrettet boliger til udlejning.

Projektet er afsluttet i 2001 og er udført for Nordiske Ejendomme ApS.


Gårdmiljø med Pakhuset i venstre side af billedet og det røde hus kaldet badeanstalten som i dag rummer bolig i 3 etager.