Frederiksholm
Den U-formede boligbebyggelse der omkranser en fælles tag-terrasse set fra Danneskiold-Samsøes Allé.
Klik her for galleri.


Opgaven

Nyopførelse af boligbebyggelse i stedet for det oprindelige "Motorværksted".
Indeholder underjordisk P-kælder samt P-hus i stueetagen for ejendommens beboere. Etagedækket over P-huset i stueetagen udnyttes til fælles tagterrasse.

Bygherre Keops Development. Projektet er udført i 2005 og opført af KPC-Byg som entreprenører.

 


Kig mod bebyggelsens sydfacader med altaner og fælles tagterrasse.