Hamlet privathospital
Privathospitalets hovedindgang mod H.V. Nyholmsvej, med den karakteristiske facadeudformning.


Opgaven

Renovering af industriejendom til hospital med indretning af sengestuer, operations- og røntgenrum, administration og øvrige sekundære faciliteter.
I midten af bygningen er udført en meget smuk atriumgård der giver fin kontakt mellem de forskellige hospitalsafsnit.

Projekteret efter oplæg af arkitekt Tage Lyneborg og udført for Rasmussen & Schiøtz 1994-95.

Byggeriet er præmieret af Frederiksberg Kommune i 1995.

Adgangspladsen foran hovedindgangen med det integrerede trappe- og rampeparti.