Friheden
 

Friheden
Projekt indeholdende 1400
m² hovedhus med tilhørende staldbygning, ladebygning, rytterhus og kontorer samt ridehus i natur-skønne omgivelser.

Opført i perioden 1998-2001 for privat bygherre.


Perspektiv af ridehuset hørende til landstedet Friheden.


Landstedet Friheden. Hovedhus set fra gårdsplads.